Bikes » 2017 » Chris Graves (Harley-Davidson) Panhead Chopper